Geschiedenis van de Villa

Uit de beschikbare archieven blijkt dat de huidige villa oorspronkelijk bestond uit twee aan elkaar gebouwde huizen. De huizen zijn op verschillende jaartallen gebouwd en uitgebreid, waarbij de laatste verbouwing, het terras met waterput van de noordelijke woning in 1833 heeft plaats gevonden. Dit jaartal is in de stenen rand van de waterput gehakt.

Het is duidelijk dat de huizen door de toenmalige eigenaren is gebouwd, door de manier van bouwen. Het huis is gebouwd met materiaal dat in de buurt te vinden was. (steen en hout) Dit materiaal werd grof bewerkt en als bouwmateriaal verwerkt in de huizen. De voor de bouw benodigde kalk werd gedolven uit nabijgelegen groeven. De toenmalige groeve is vandaag de dag een kleine waterpoel met waterval.

Twee aan elkaar verwante families leefde in de woningen. De families zaten in de landbouw en veeteelt en bezaten veel land in de buurt. Hiernaar verwijst een dorsplaats naar, waar het graan met behulp van vee werd gedorst.