Povijest

Prema dostupnim podacima, današnji objekt se sastojao od dvije međusobno spojene kuće koje su građene i dograđivane u različitim fazama, a posljednja faza izgradnje je kat sjeverne kuće s cisternom za vodu što pokazuje i isklesana godina 1833. na grliću za vodu na cisterni.

Očito je da su kuće gradili tadašnji vlasnici jer po načinu gradnje je vidljivo da se radi o tipičnoj seoskoj ruralnoj gradnji s materijalom koji je pronađen u blizini (kamen i drvo) te grubo obrađen i potom ugrađen na što upućuje i vapnenica u kojoj je gašeno vapno potrebno za gradnju, a koje je danas pretvoreno u mali bazen s vodopadom. U kućama su živjele dvije brojne obitelji koje su bile u rodbinskim odnosima.

Obitelji su se bavile poljodjelstvom i stočarstvom, a u blizini su imale mnogo zemlje za obrađivanje na što upućuje i obnovljeno guvno u kojem se nekada vršila pšenica uz pomoć stoke.